Fiscul poate afla imediat cine a moștenit datoriile fiscale și imobilele celui decedat

Niciun comentariu

La dezbaterea anumitor moșteniri, notarii trebuie să transmită Fiscului copii după certificatele de moștenitor, potrivit unui act normativ ce a adus duminică mai multe modificări procedurii fiscale. Obligații conexe au acum și birourile de cadastru și publicitate imobiliară din România. Practic, atunci când e vorba de datorii fiscale, organul fiscal va cunoaște exact ce s-a moștenit și de către cine.

Ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane decedate, notarul public are obligația de a cere organului fiscal central și local certificatul de atestare fiscală pentru cel pentru care se dezbate succesiunea, conform Codului de procedură fiscală. Certificatul de atestare fiscală este un document emis de organul fiscal ce cuprinde obligațiile fiscale restante (neplătite), precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării.

Cum organele fiscale nu aveau o procedură prin care să afle despre procedurile succesorale care s-au încheiat și despre cine ce a moștenit datoriile fiscale ale celui decedat, Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a schimbat acest lucru duminică, când a intrat în vigoare.

Concret, după ce se termină dezbaterea succesiunii, în cel mult 30 de zile, notarul public trebuie să transmită organului fiscal central și local competent o copie a certificatului de moștenitor, astfel încât și organele fiscale să aibă cunoștință de faptul că dezbaterea s-a încheiat. Dar nu în toate cazurile, ci doar atunci când în masa succesorală sunt cuprinse obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare.

“După finalizarea procedurii succesorale în care în masa succesorală sunt cuprinse obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare, notarul public transmite prin mijloace electronice de comunicare organului fiscal central competent, precum și organului fiscal local în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial, în termen de 30 de zile de la încheierea acesteia, o copie a certificatului de moștenitor”, scrie, mai precis, în ordonanța de modificare a Codului de procedură fiscală.

Comunicarea se face electronic, urmând ca, în perioada ce urmează, să fie aprobate și procedurile aferente, prin acte normative separate. Potrivit notei de fundamentare a acestei ordonanțe, organele fiscale trebuie să afle despre aceste lucruri pentru o mai bună administrare a impozitelor și taxelor locale.

În față de această noutate, notarii nu mai trebuie să ceară certificate de atestare fiscală în următoarele cazuri:

-pentru contribuabilii care la data morții nu au avut alocat un cod numeric personal;
-dacă se cere notarului eliberarea unui certificat de calitate de moștenitor.

Același lucru e valabil și în cazul în care procedura succesorală se dezbate în instanță.

În același context, și birourilor de cadastru și publicitate imobiliară le revin acum anumite obligații. Prin excepția de la obligația notarilor, “(…) în cazul în care în masa succesorală, pe lângă obligațiile fiscale restante și alte creanțe bugetare, se află și bunuri imobile intabulate, obligația comunicării copiei certificatului de moștenitor împreună cu încheierea de intabulare a acestuia revine Biroului de cadastru și publicitate imobiliară care a dispus înscrierea bunului în cartea funciară”, scrie în ordonanță.

După înscrierea în cartea funciară a actului autentic notarial, a hotărârii judecătorești sau, după caz, a actului de adjudecare prin care se transferă dreptul de proprietate asupra unui bun imobil, biroul de cadastru comunică organului fiscal local de la locul situării bunului imobil o copie a încheierii de intabulare la care se atașează și copia actului de înstrăinare a bunului imobil scrie

Category: Arad
Tags: , , , ,

Lasă un răspuns

тамоксифен

www.ka4alka-ua.com

designedby3d.com
Meniu
Prin utilizarea serviciilor noastre, vă exprimați acordul cu privire la faptul că folosim module și alte tehnologii similare în scopul îmbunătățirii și al personalizării conținutului nostru.
Accept